Normes de seguretat i recomanacions en la pràctica de la caça

17/02/2021

L’activitat cinegètica comporta, en la majoria dels casos, la utilització d’armes de foc, és per aquest motiu que per evitar possibles accidents, els caçadors han de practicar la caça amb la màxima responsabilitat. Un adequat maneig de les armes i un comportament responsable durant la cacera minimitzen quasi a zero el risc d’accidents.

A més de conèixer i aplicar la normativa bàsica en matèria de seguretat, cal també prendre mesures de precaució que evitin riscos innecessaris. El més important és no perdre mai el respecte per l’arma, no frivolitzar-ne l’ús. Com que és una eina perillosa, no és mai sobrer actuar amb la màxima cura, tenint present en tot moment que tenim a les mans un instrument mortal.

 • S’ha de revisar l’estat de l’arma, tenir-la en perfectes condicions, engreixada i perfectament muntada, i verificar que els canons no estiguin obstruïts.
 • Dins del cotxe les armes han d’estar descarregades, desmuntades i enfundades.
 • No s’ha de disparar mai des del cotxe, és prohibit i sancionat per llei.
 • No s’ha de portar constantment el dit sobre el gallet. Cal portar el fiador activat i només desactivar-lo en el moment de disparar.
 • Durant els àpats o moments de descans, cal que les armes estiguin obertes i descarregades.
 • Cal assegurar-se, davant la presència d’altres persones, de portar l’arma descarregada. Mai no s’ha d’apuntar ningú encara que estigui descarregada.
 • Per prevenir un tret accidental, cal portar l’arma amb els canons mirant amunt.
 • No s’ha de recolzar mai una arma carregada contra un mur o arbre.
 • No s’ha de disparar mai sense visualitzar i identificar l’animal i mai no s’ha de disparar si aquest no és a l’abast, i s’ha de vigilar que no hi ha cap persona en la trajectòria del tret.
 • Mai no s’ha de disparar horitzontalment, ni a ras de terra, ni contra un animal que es desplaci en direcció a una persona.
 • Per ser albirats més fàcilment per altres caçadors, és important portar armilles de colors llampants i cintes de colors vistosos al barret.

S’ha de vigilar especialment en les caceres col·lectives, com poden ser les batudes, segons la normativa estatal, ja que regula la seguretat en aquesta pràctica. En destaca la prohibició de disparar si el responsable del grup no fa el senyal pertinent, la prohibició de moure’s de les parades en plena batuda, la distància mínima que hi ha d’haver entre dos punts d’estada, entre d’altres.

Normativa
En el Reglament d’aplicació de la Llei 1/1970, de 4 d’abril, per la qual es regula la protecció, conservació, foment i aprofitament de la riquesa cinegètica nacional, l’article 53, de la seguretat de les caceres, disposa les normes de conducta que cal complir en el transcurs de l’activitat cinegètica.La Resolució MAB/2308/2003, de 22 de juliol, per la qual s’aproven les directrius i les instruccions tècniques en matèria de caça, dicta la obligatorietat dels caçadors a portar armilles de colors vius, fàcilment visibles a llarga distància.

 

*Per a més informació es pot consultar la guia del caçador a través d'aquest enllaç