Habitatge i Serveis Socials

Regidor: Daniel Encinas 

L'Àrea d'Habitatge i Serveis Socials és l'encarregada de la gestió dels habitatges i dels serveis socials al municipi, en cooperació amb el Consel Comarcal del Baix Empordà.

Correu electrònic: alcaldia@cmss.cat

 


Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal del Baix Empordà


Àrea bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Empordà