Tret de sortida de la primera fase d’obres de mesures cautelars al Monestir de Sant Miquel de Cruïlles

24/11/2021

Després d’haver detectat irregularitats en dos pilastres del Monestir de Sant Miquel de Cruïlles, s’ha iniciat la primera fase d’obres de mesures cautelars. Aquests treballs se centren en el reforç estructural d’una de les columnes interiors del temple que presenta una important degradació. Les mesures cautelars que s’adopten, proposades per la Direcció General de Patrimoni Cultural, consisteixen en una estabilització temporal de l’estructura que permetrà l’observació de l’evolució de la pilastra, garantint així la seva estabilitat. 

Els treballs es van iniciar el 15 de novembre sota la direcció conjunta de Vilanova Arquitectes i els serveis tècnics del Consell Comarcal del Baix Empordà. L’empresa responsable de les obres és Burgos Gasull i l’estudi estructural l’està realitzant l’empresa  GMK, qui ha dimensionat l’estructura per a realitzar l’estabilització de la pilastra en estudi. Previ a aquests treballs, l’empresa Lithos Geotècnia ha realitzat un estudi geotècnic del terreny que permetrà conèixer les característiques del subsòl i extreure’n les dades necessàries per completar els estudis estructurals que s’estan realitzant.

Un cop finalitzats els actuals treballs, es col·locaran una sèrie de sensors per fer un seguiment dels moviments que té l’estructura en estudi. Les dades obtingudes seran preses durant un any i la monitorització d’aquestes permetrà tenir un major coneixement dels moviments que té l’estructura. Al mateix temps, es col·locaran una sèrie de piquetes exteriors per fer el seguiment del terreny exterior del monestir, i poder conèixer els paràmetres d’humitat d’aquest.

Amb els resultats obtinguts, es podrà tenir un major coneixement del subsòl i del comportament de l’estructura, per poder conèixer les causes de l’actual deteriorament de la pilastra i plantejar possibles solucions. Es preveu que un cop finalitzats els treballs, el monestir pugui reobrir les seves portes amb la programació de diferents activitats. El Monestir de Sant Miquel de Cruïlles és gestionat pel Consell Comarcal des del 2006.