Terminis de cobraments d’impostos municipals de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura

28/07/2020

Amb el moment excepcional provocat la crisi derivada de la Covid-19, l’estat d’alarma declarat i el seu impacte immediat en comerços, restauració, autònoms, petites empreses i a tota el municipi, es van establir nous terminis de cobraments d’impostos municipals. El consistori va treballar per facilitar i ajudar al màxim possible els cobraments a la ciutadania que ho requerís. Finalment, però, el Consell Comarcal del Baix Empordà -organisme encarregat de la recaptació municipal- va emetre un edicte de notificació de cobrament periòdic amb els nous terminis.

Així doncs, el calendari fiscal de 2020 a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura va quedar modificat. D’una banda l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxes d’habitatges i locals i cementiris, es pot pagar des de l’1 de juliol i fins el 31 d’agost de 2020. D’altra banda, l’Impost sobre béns immobles urbans i rústics i l’Impost sobre activitats econòmiques es podrà pagar a partir de l’1 de setembre i fins el 30 d’octubre d’enguany.