Terminis de cobrament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, cementiris i taxes de recollida d’escombraries

11/04/2023

Es poden fer els pagaments en voluntadi fins el 31 de maig del 2023

El Consell Comarcal del Baix Empordà ja va anunciar recentment els terminis de cobrament en voluntari dels tributs periòdics de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura: l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxa de manteniment de cementiris i taxa  de recollida d’escombraries. Si bé el període va arrencar l’1 d’abril, s'allargarà fins el 31 de maig del 2023 i el pagament es podrà fer a qualsevol oficina de CaixaBank ‘La Caixa’, Banc Sabadell, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria o Banc Santander. Caldrà fer-ho presentant el tríptic que prèviament se’ls haurà tramès, o bé als caixers automàtics de Servicaixa, o en línia a través de la pàgina web del Consell Comarcal del Baix Empordà.

Finalitzat el termini assenyalat, els rebuts que no hagin estat liquidats seran exigits pel procediment de constrenyiment i això quedarà fins al 20 % de recàrrec, interessos de demora i les costes derivades. Es recomana la domiciliació del pagament mitjançant banc o caixa d’estalvis, lliurant al Servei de Recaptació el full corresponent del tríptic degudament omplert i signat. Els padrons es poden consultar al Consell Comarcal 15 dies abans de l’inici del període de cobrament o, quan es vulgui a les oficines del consistori.

Informació addicional