Terminis de cobrament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, cementiris i taxes d’habitatges i locals

12/03/2021

El Consell Comarcal del Baix Empordà ja ha anunciat els terminis de cobrament en voluntari dels tributs periòdics de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura: l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, cementiris i taxes d’habitatges i locals. Serà de l’1 d’abril al 31 de maig del 2021 i el pagament es podrà fer a qualsevol oficina de CaixaBank ‘La Caixa’, Banc Sabadell, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria o Banc Santander. Caldrà fer-ho presentant el tríptic que prèviament se’ls haurà tramès, o bé als caixers automàtics de Servicaixa, o en línia a través d’aquesta pàgina web.

Finalitzat el termini assenyalat, els rebuts que no hagin estat liquidats seran exigits pel procediment de constrenyiment i això quedarà fins al 20 % de recàrrec, interessos de demora i les costes derivades. Es recomana la domiciliació del pagament mitjançant banc o caixa d’estalvis, lliurant al Servei de Recaptació el full corresponent del tríptic degudament omplert i signat. Els padrons es poden consultar al Consell Comarcal 15 dies abans de l’inici del període de cobrament o, quan es vulgui a les oficines del consistori.

Informació addicional