Terminis de cobrament d’impostos de béns immobiliaris i d’activitats econòmiques de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura

29/06/2023

Serà de l’1 de juliol al 2 d'octubre del 2023 i el pagament es podrà fer a qualsevol oficina de CaixaBank ‘La Caixa’, Banc Sabadell, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria o Banc Santander

El Consell Comarcal del Baix Empordà ja ha anunciat els  : l’IBI urbana, l’IBI rústica i l’IAE (imposta d’activitat econòmica). Serà de l’1 de juliol al 2d'octubre del 2023 i el pagament es podrà fer a qualsevol oficina de CaixaBank ‘La Caixa’, Banc Sabadell, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria o Banc Santander. Caldrà fer-ho presentant el tríptic que prèviament se’ls haurà tramès, o bé als caixers automàtics de Servicaixa, o en línia a través d’aquesta pàgina web.

Finalitzat el termini assenyalat, els rebuts que no hagin estat liquidats seran exigits pel procediment de constrenyiment i això quedarà fins al 20 % de recàrrec, interessos de demora i les costes derivades. Es recomana la domiciliació del pagament mitjançant banc o caixa d’estalvis, lliurant al Servei de Recaptació el full corresponent del tríptic degudament omplert i signat. Els padrons es poden consultar al Consell Comarcal 15 dies abans de l’inici del període de cobrament o, quan es vulgui a les oficines del consistori.

Informació addicional