Reparació de l’avaria que feia fallar l’enllumenat de Sant Sadurní de l’Heura en dies de pluja

25/01/2022

Ja feia temps que, en dies de pluja, l’enllumenat de Sant Sadurní de l’Heura fallava, amb la conseqüents molèsties que això podia generar a veïns i veïnes. Recentment l’avaria s’ha reparat i, segons els serveis tècnics, no tornarà a dur-se a terme.

Per tal de resoldre la recorrent incidència, l’Ajuntament va encarregar que es fes revisió de l’enllumenat públic de Sant Sadurní de l’Heura, per tal de localitzar la fallada que originava que l’enllumenat no funcionés en dies de pluja. Els treballs duts a terme van consistir en desconnectar les línies dels quadres elèctrics, les caixes de distribució, columnes i lluminàries, per tal buscar d’on venia la fallada d’aïllament en el cablejat soterrat de l’enllumenat, puntejant les línies per fer proves. Les proves sempre es van anar duent a terme en període de pluja, que és quan es produïen les fallades en l’enllumenat públic, i se’n podia fer el seguiment corresponent. L’actuació va detectar una fuita entre fases en una de línies: es va poder solucionar fent un punteig d’aquesta línia i, a dia d’avui, l’enllumenat de Sant Sadurní de l’Heura ja funciona sense incidències.