Obres de reparació del paviment del carrer Concòrdia de Sant Saduní de l’Heura

20/04/2021

Ahir, dilluns 19 d’abril, van arrencar els treballs de reparació del paviment del carrer Concòrdia de Sant Sadurní de l’Heura. Els treballs es duen a terme amb l’objectiu de millorar les condicions vials del carrer i, fins a la finalització dels treballs, queda prohibit aparcar al propi carrer i als adjacents. 

Si bé ahir, dilluns, ja es va fer el trencament de paviment de formigó, l’actuació prosseguirà amb un rebaix, anivellació i compactació. Finalment es farà la formació del paviment de formigó, l’acabat remolinat i tallat formant juntes de dil·latació. Alhora, també es referan les llambordes del carrer. Els treballs, en total, tindran una durada d’entre 3 i 4 setmanes i un cost de 22.011 euros.