Mesures municipals per facilitar la reparació de desperfectes derivats de la pedregada

02/09/2022

Les sol·licituds de llicència d’obra o comunicats d’obra requerits per l’arranjament de teulades o altres elements d’edificacions afectats per la pedregada estaran exemptes de pagament

Atesa l’excepcionalitat de la pedregada d’aquest dimarts passat, l’equip de govern de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura ha pres diverses mesures necessàries per tal de facilitar les obres de reparació de desperfectes que se n’han derivat. D’una banda, les sol·licituds de llicència d’obra o comunicats d’obra requerits per l’arranjament de teulades o altres elements d’edificacions afectats per la pedregada estaran exemptes de pagament de l’impost ICIO, de les taxes urbanístiques i de les taxes d’ocupació de la via pública. Les sol·licituds s’han de fer pel tràmit habitual i cal aportar la documentació necessària que justifiqui que les afectacions han estat per la pedregada (fotografies, comunicat de la companyia d’assegurances, etc.). Cal remarcar que qualsevol actuació que requereixi ocupació de via pública ha de ser corresponentment notificada al consistori.

En cas que algun ciutadà/na tingui dubtes relacionats amb la gestió amb l'assegurança, es pot dirigir al Consell Comarcal del Baix Empordà tot demanant a recepció per la Montse Garcia o la Roser Figuera de Presidència. També es pot trucanr al 972 64 23 10 de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Si la consulta ho requereix elles mateixes gestionaran la cita amb l'Oficina Comarcal de Consum del propi Consell Comarcal del Baix Empordà.

L'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura vol aclarir que no es competència consistorial que la zona afectada es declari catastròfica.