L'associació de protecció animal del municipi Gat i Cua explica els avantatges d’esterilitzar un gat o gata

19/10/2022

Des de l’any 2020 l'entitat col·labora amb l’Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura en l’esterilització dels gats del carrer i en la gestió de colònies felines

Des de l’any 2020, l’associació de protecció animal del municipi Gat i Cua, col·labora amb l’Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura en l’esterilització dels gats del carrer i en la gestió de colònies felines. El programa de control de gats de carrer del municipi es basa en el mètode CER (captura, esterilització i retorn), que persegueix reduir o acabar amb el problema de la proliferació descontrolada d’aquests felins causada majoritàriament per l’abandonament de gats domèstics i dels nascuts al carrer, sempre amb l’objectiu clar de preservar la biodiversitat i cuidar l’entorn, tant de les persones com dels animals que en formen part.

El passat mes de febrer, el Govern de la Generalitat va aprovar el Projecte de la nova Llei de protecció dels animals que obligarà a esterilitzar els animals de companyia si aquests tenen accés a l’exterior i contacte no controlat amb altres animals o si conviuen al mateix habitatge animals de la mateixa espècie i diferent sexe. De tota manera, esterilitzar un gat o gata serà un deure amb molts avantatges:

- El gat/a gaudirà d’una vida més llarga i d’una millor salut física i psicològica. A més a més, l’esterilització millorarà el seu comportament.

- També és avantatjós per a la persona que el tingui: s’estalviarà molèsties i diners en el futur.

A més, pel municipi facilita els següents avantatges:

- Ajuda a mantenir el control de la població de gats al carrer i a disminuir la seva mort per atropellament, manca d’alimentació o malaltia.

- Minva l’impacte que els gats tenen sobre la biodiversitat, donat que l’esterilització disminueix sensiblement la depredació dels felins.

- Disminueix les molèsties veïnals pel soroll que causen les baralles dels mascles o la crida de les femelles quan no estan esterilitzats, i també s’evitaran els marcatges d’orina.

- Redueix la despesa pública que genera la gestió dels abandonaments i dels gats nascuts al carrer.

- Fomenta el respecte envers els éssers vius que conviuen amb la població