Ja hi ha disponible l’informe sobre la qualitat de l’aire al Puigventós

23/11/2023

Del novembre de l’any passat al febrer d’aquest any es va instal·lar al Puigventós una unitat mòbil, cedida per la Generalitat de Catalunya, per mesurar la qualitat de l’aire

Del novembre de l’any passat al febrer d’aquest any es va instal·lar al Puigventós una unitat mòbil, cedida per la Generalitat de Catalunya, per mesurar la qualitat de l’aire. Va ubicar-se al carrer de la Perdiu, al costat del Centre Cívic amb l’objectiu de conèixer i avaluar la qualitat de l'aire en aquesta zona.

Es va utilitzat la unitat mòbil per avaluar els contaminants atmosfèrics següents: diòxid de sofre (SO2), sulfur d’hidrogen (H2S), diòxid de nitrogen (NO2), monòxid de carboni (CO), ozó (O3), benzè (C6H6), partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 μm (PM10), metalls pesants i hidrocarburs aromàtics policíclics (HAPs). A través del document adjunt a aquesta publicació es pot consultar l’informe amb els resultats.