El pla d'actuacions per al buidatge de l'abocador de Vacamorta

21/06/2022

Aquest passat divendres 17 de juny la Sala de Cruïlles va acollir una presentació oberta a la ciutadania del pla de buidatge de l’abocador de Vacamorta, amb la participació del director de l’Agència de Residus de Catalunya, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació  i Agenda Rural, Isaac Peraire. A través d'aquest enllaç es pot consultar el document referent al Pla d'actuacions per al buidatge del dipòsit controlat de Vacamorta.

Va ser el passat 2 de juny quan la secretària d’Acció Climàtica, Anna Barnadas, i el director de l’Agència de Residus de Catalunya, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació  i Agenda Rural, Isaac Peraire, van presentar el Pla que aborda la retirada de 3.539.629 tones de residus dipositats a l’abocador de Vacamorta, situat al terme municipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Aquesta xifra respon a la totalitat de les deixalles que hi ha en aquest abocador, tancat el 2014.

El Govern assumirà tot el cost del buidatge, però reclamarà responsabilitats a qui no va fer bé la feina en el seu moment. Per la seva banda el director de l’Agència de Residus de Catalunya ha anunciat que ja aquesta propera tardor-hivern començarà el primer buidatge parcial de les primeres 20.000 tones, que ja s’ha licitat, amb una inversió total de 2,5 milions d’euros. Està previst abordar el buidatge tenint en compte la priorització en la reutilització, el reciclatge i la valorització material, la recuperació energètica i, finalment, l’abocament. Per tant, un cop triats els residus, caldrà separar-los entre els materials valoritzables i els no valoritzables.

Entre el conjunt de residus extrets, caldrà fer un primer cribratge, de tots aquells materials inerts com ara l’argila, la terra i les pedres o d’altres materials de la construcció i demolició que degudament condicionats podrien ser emprats per a la restauració morfològica de l’espai final quedant totalment restaurat i integrat a l’entorn o utilitzat com a rebliment a les instal·lacions properes autoritzades.

Per fer aquestes operacions d’extracció i triatge, es disposarà en el recinte, o alternativament fora però propera,  d’una planta, que no serà fixa, que s’anirà desplaçant en funció de l’avanç de l’obra. Pel que fa els plàstics, materials fèrrics i no fèrrics, fusta, paper i cartró o d’altres reciclables que es trobin, s’intentarà principalment que puguin ser aportats a gestors de residus ja existents, bé sigui per un millor triatge i classificació per a obtenir materials més purs, o bé sigui per a la fabricació de nous productes amb aquests recursos de segona utilització. En el moment de la redacció del projecte executiu i en el concurs posterior, es definirà d’acord amb el que figuri en el Registre general de gestors de residus de Catalunya una anàlisi exhaustiva de les plantes existents on destinar els diferents residus recuperats o per destinar a abocador final.

La temporalització que estima el Pla de retirada, atenent tots els condicionants, és que l’execució material del buidat tingui una durada de 16 anys, i el cost estimat de tot el buidatge serà de 188.750.000 €. El buidat s’executarà d’acord amb les 7 fases que van seguir l’emplenament de l’abocador. Ara es començaran els treballs preparatoris del buidatge total, que aniran del 2022 fins al 2025, amb una fase prèvia de buidatge parcial, que tindrà un any de durada i un cost de 2.500.000 €. El resultats i les experiències en el seu desenvolupament permetran valorar i contrastar les previsions actuals amb la realitat pràctica i fixar millor les previsions i expectatives per a la redacció del projecte executiu i els plecs de contractació de l’obra de buidatge total. En aquests moments s’està duent a terme el concurs públic per adjudicar aquesta obra. Es preveu que el procediment acabi a finals d’any i les obres comencin el 2023.

Una altra fase serà la de redacció del projecte executiu, concurs i adjudicació. Aquesta part durarà dos anys i s’hi destinaran 250.000 €. I finalment, hi haurà uns treballs en la millora del segellat temporal, que duraran un any i costaran 2.000.000 €. Atès que la gestió del buidatge s’allargarà durant anys,  s’ha considerat necessari  dur a terme l’endegament d’actuacions de millora del cobriment temporal d’aquelles zones que no s’executin en un horitzó proper dins de la planificació proposada.

Els 16 anys d’execució material del buidatge total, suposaran un cost d’11.500.000 €/any. Aquest pressupost serà cobert mitjançant transferències de la Generalitat a l’Agència de Residus de Catalunya i aprovat mitjançant acord de Govern.