Consells per evitar la proliferació del mosquit tigre

09/06/2021

Amb les pluges des darrers dies i l'increment de temperatures es preveu una gran eclosió de mosquits tigre. Això ve facilitat per l’emmagatzematge d’aigua en recipients de diferents tipologies, que possibiliten l'eclosió dels ous i el naixement de larves de mosquit tigre, que dies després es transformaran en adults, per donar pas a les molèsties corresponents per picades.

La millor manera d’evitar la presència de mosquit tigre, és mitjançant d’aplicació de les mesures de prevenció, que es resumeixen en una acció: buidar l’aigua dels llocs on s’ha acumulat. Amb aquest acció tant senzilla s'evitarà el naixement del 95%  dels mosquits que poden aparèixer a partir de finals de la setmana que ve. Aquests mosquits poden tenir un comportament molt agressiu, sent motiu de nombroses i doloroses picades, penseu que vindran tots de cop.

Evitar-ho és a l'abast de tothom: els ciutadans tenen un paper molt important en evitar la proliferació del mosquit tigre ja que es calcula que més del 90% d'espais on l’insecte pot criar són privats. Per aquest motiu és molt important que cada persona es responsabilitzi d’evitar que el mosquit criï a casa seva. Només cal seguir aquests consells:

  • S’han de detectar els recipients que puguin contenir aigua a l’exterior de casa, com ara pots, gerros, cendrers, plats, cisternes, regadores, abeuradors... Aquí se'n poden veure més exemples.
  • Cal treure’n l’aigua encara que sembli que no hi ha larves. N’hi ha prou amb llençar l’aigua a terra o a la gespa, les larves moriran immediatament.
  • Després només cal procurar que els recipients no es tornin a omplir d’aigua, per exemple, posant-los cap per avall.
  • Cal tapar hermèticament, sigui amb una tapa o amb tela mosquitera, els dipòsits d’aigua
  • S’ha de posar sota cobert o bé cap per avall o cobrir amb una lona les barques, carretons o remolcs.
  • Cal eliminar (portant-los a la deixalleria) els pneumàtics vells
  • És recomanable posar peixos vermells, que es mengen les larves del mosquit, en basses ornamentals i fonts de jardí. Hem de tenir en compte que aquesta és una espècie de peixos potencialment invasora. Sota cap concepte s’han d’alliberar en rius i estanys naturals ja que podrien alterar greument aquests ecosistemes.
  • És recomanable netejar anualment les canaleres de teulats i terrasses.
  • També és bo buidar o tractar amb un producte larvicida l’aigua d’embornals i desaigües.

Es pot consultar més informació al fulletó adjunt o a través del web del Programa de Vigilància del Mosquit Tigre o el seu canal de youtube.