Arrenca un programa de manteniment i gestió sostenible i respectuosa dels espais verds del municipi

22/06/2022

L'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, amb el suport de l'associació Natura Empordà i la Taula de Medi Ambient del municipi, han endegat un programa de manteniment diferenciat dels espais verds, carreteres, camins municipals i el tram urbà de la riera de Monells. Amb aquesta proposta Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura passen a formar part dels municipis que fan una gestió sostenible i respectuosa de l’entorn. 

L’objectiu del programa endegat pel grup naturalista del municipi és preservar els valors naturals i la biodiversitat, i fer-ho compatible amb la reducció del risc d'incendis forestals, inundacions i la seguretat dels veïns i veïnes. Concretament, aquestes actuacions han consistit en determinar els trams de major interès natural, ja sigui per la presència d'animals i plantes que, o bé estan protegides, o bé tenen un interès molt important pel control de plagues. A partir d'aquí, aquests trams, o bé no es desbrossen, o bé es desbrossen selectivament, sense afectar aquestes espècies d'interès.

Segons ha explicat el grup naturalista, així s'afavoreix als insectes que polinitzen les flors, on en trauran un major rendiment els agricultors i els jardins, els amfibis que s'alimenten de llimacs, per exemple. Alhora, també es regula el període d'execució dels treballs, per evitar la nidificació dels ocells o la reproducció de les orquídies, per posar alguns exemples. D’altra banda, s'elimina l'ús de plaguicides que afecten la salut. 

El govern municipal, amb la Taula de Medi Ambient del Municipi i Natura Empordà, promou la nova cultura del manteniment del verd, més sostenible i amb més beneficis per a la comunitat. D'aquesta manera, el municipi avança cap a una transició ecològica de la jardineria pública i de la gestió del verd del municipi. Aquestes accions representen un benefici per a la biodiversitat i la qualitat del medi ambient, i reporta beneficis per a la salut i la qualitat de vida al municipi. És per això que el consistori té cura del manteniment dels espais, de l'arbrat i de les zones forestals amb criteris de sostenibilitat i respecte al medi ambient. El govern municipal vetlla per la biodiversitat als espais verds per tal que la natura estigui més present a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura i ho faci en el seu estat natural.