Actuació a la Palanca de Cruïlles per restringir la circulació de vehicles motoritzats i preservar la fauna

19/01/2021

Al seu pas per la Palanca de Cruïlles el Daró pateix diversos usos irregulars i/o il·legals que poden tenir un gran impacte sobre les lleres i l’ecosistema fluvial, així com a la fauna aquàtica i de ribera. Entre aquests usos que el malmeten cal fer esment la recollida irregular d’al·luvions, sorres i graves per a la construcció i arranjament de camins, així com l’abocament de residus d’obres. Ara bé, el més freqüent l’entrada il·legal a la llera amb vehicles motoritzats: pot ocasionar greus efectes a l’ecosistema, sobretot quan es produeixen en situació d’estiatge. 

Per tal de posar remei a aquests usos irregulars, en el marc del Projecte Escanyagats, es va dur a terme una actuació que va culminar el desembre passat. Prèviament, el Consorci de les Gavarres i l’Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura van consensuar diversos punts on es podien instal·lar diverses tanques per evitar l’accés motoritzat al Daró, així com diversos panells informatius a la passera peatonal del Pla de Salelles.

El curs mitjà-alt del riu Daró, al seu pas pel municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura és una joia de la xarxa hidrogràfica catalana. I és que, és dels pocs rius mediterranis de terra baixa ben conservat que resten al nord de Catalunya. Al seu relatiu bon estat se li suma el seu gran interès ecològic per l’existència en aquests llocs d’hàbitats i espècies escassos i d’interès per la conservació. En aquest sentit, l’actuació s’ha fet amb l’objectiu de fer un control intensiu de la fauna aquàtica exòtica d’aquest tram, conservar i recuperar espècies amenaçades de fauna aquàtica, així com hàbitats d’interès comunitari, alhora que es feia la restauració ecològica i paisatgística de ribes i riberes del Daró.

El Projecte Escanyagats se centra principalment en la conservació de les rieres mediterrànies de la província de Girona, entomant com a espècie paraigua l’espinós, que aquí s’anomena escanyagats i és un peix emblemàtic dels cursos fluvials de la zona. També pretén establir un vincle amb la ciutadania, creant grups de voluntariat estables per sensibilitzar i divulgar la riquesa dels hàbitats aquàtics de l'espinós i altra fauna aquàtica amenaçada, com ara el gripau d’esperon, el tritó verd i el tritó palmat.