Torre de Cruïlles

Seu del llinatge dels senyors de Cruïlles, a partir del segle XIII Cruïlles-Peratallada. L’element més singular i més ben conservat és la torre de l’homenatge, construïda durant la segona meitat del segle XI, actualment isolada al bell mig de la plaça, que s’unia a la fortalesa del castell pels costats de migdia i de llevant. De les muralles, destaquen l’angle NO i la torre de planta quadrada, actualment adossada a una casa que hi ha a l’extrem SE del recinte. Dels portals que menaven intramurs, es conserva el sector meridional.
4