La plaça de Jaume I

La Plaça Jaume I, era el centre d’un important mercat de bestiar i cereals en època medieval. Aquesta plaça porticada té el seu nom en honor al rei en Jaume (Jaume I el Conqueridor); el 1234 hi va fer posar una mesura de gra que, juntament amb la de Girona, servia de referència a la resta del bisbat de Girona. És la famosa mitgera de Monells, de la qual avui se n’hi pot veure una reproducció de principis del s.XIX a la mateixa plaça.

6