Castell de Sant Sadurní

L’any 1052 era domini del Bisbe de Girona i tingut en feu pel cavaller Amat Vives. Posteriorment passà a la família anglès. Les poques restes que es conserven indiquen que la fortalesa estava situada a l’espai on actualment hi ha la plaça. El campanar vell de l’església parroquial, de factura romànica i amb presència de dues espitlleres, tenia funció de cloquer i de defensa. En una de les cases del sector NO de la plaça i a la banda de migdia hi ha els Valls, galeria coberta amb volta d’uns 13m de llargada, on encara s’hi emmagatzem aigua.

6