Plecs de Clàusules

Plec de clausules del Projecte de millora del Camp de Putbol de Monells amb la instal.lació de gespa artificial.