Edictes

Exercici: 2017 Bop: 237-0 Edicte: 10312 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació inicial de la supressió del registre municipal d'unions consensuals
Exercici: 2017 Bop: 236-0 Edicte: 10277 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació definitiva del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 233-0 Edicte: 10275 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 208-0 Edicte: 8914 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació inicial d'una modificació puntual del Pla general
Exercici: 2017 Bop: 207-0 Edicte: 8867 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 201-0 Edicte: 8810 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'exposició pública del compte general corresponent a l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 200-0 Edicte: 8569 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Anunci d'adjudicació definitiva d'un contracte d'obres
Exercici: 2017 Bop: 165-0 Edicte: 7314 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 132-0 Edicte: 5990 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació de les bases i la convocatòria del concurs per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció
Exercici: 2017 Bop: 115-0 Edicte: 5017 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2017
Exercici: 2017 Bop: 108-0 Edicte: 4621 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Anunci sobre l'adjudicació definitiva d'un contracte de serveis
Exercici: 2017 Bop: 104-0 Edicte: 4605 AJUNTAMENT DE CRUïLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'obertura de la contractació d'un projecte d'obres
Exercici: 2017 Bop: 90-0 Edicte: 3716 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 88-0 Edicte: 3636 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Anunci d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 1/2017
Exercici: 2017 Bop: 32-0 Edicte: 1044 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 32-0 Edicte: 1042 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 30-0 Edicte: 959 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la taxa per a la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament en la via pública
Exercici: 2017 Bop: 21-0 Edicte: 566 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Anunci sobre l'elecció de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2017 Bop: 21-0 Edicte: 564 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general de la corporació i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2016 Bop: 244-0 Edicte: 10654 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2016 Bop: 242-0 Edicte: 10548 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació inicial d'una modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana del municipi
Exercici: 2016 Bop: 237-0 Edicte: 10381 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte sobre l'aprovació inicial d'una ordenança municipal reguladora de la taxa per a la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament en la via pública del municipi
Exercici: 2016 Bop: 235-0 Edicte: 10383 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2017