Edictes

Exercici: 2019 Bop: 172-0 Edicte: 6970 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte referent a la dedicació i règim retributiu del membre de la corporació amb dedicació exclusiva
Exercici: 2019 Bop: 172-0 Edicte: 6969 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 144-0 Edicte: 5963 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'exposició pública del compte general corresponent a l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 95-0 Edicte: 3810 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Anunci d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 5/2019
Exercici: 2019 Bop: 57-0 Edicte: 2004 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 56-0 Edicte: 1985 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS i SANT SADURNÍ DE L'HEURA Anunci d'exposició pública dels expedients de modificació de crèdits 2/2019 i 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 54-0 Edicte: 1848 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria per a la selecció, mitjançant concurs, d'una plaça d'arquitecte tècnic, amb caràcter interí
Exercici: 2019 Bop: 50-0 Edicte: 1690 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 50-0 Edicte: 1688 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 50-0 Edicte: 1687 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 49-0 Edicte: 1669 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l'impost sobre béns immobles per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 40-0 Edicte: 1435 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 8-0 Edicte: 52 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació inicial d'una modificació puntual del planejament general
Exercici: 2019 Bop: 8-0 Edicte: 34 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'exposició pública del pressupost de la corporació per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 6-0 Edicte: 11280 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l'impost sobre béns immobles per a l'exercici 2020
Exercici: 2018 Bop: 213-0 Edicte: 9313 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 213-0 Edicte: 9312 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 201-0 Edicte: 8800 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació inicial d'una modificació puntual del planejament general
Exercici: 2018 Bop: 173-0 Edicte: 7735 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 171-0 Edicte: 7683 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'informació pública del projecte d'obres de millora d'una explotació ramadera
Exercici: 2018 Bop: 169-0 Edicte: 7625 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de terrasses d'establiments de cafeteries, bars i restaurants al municipi
Exercici: 2018 Bop: 167-0 Edicte: 7543 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació definitiva de l'expdient de modificació de crèdit 3/2018
Exercici: 2018 Bop: 133-0 Edicte: 6231 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2018
Exercici: 2018 Bop: 131-0 Edicte: 6026 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació inicial del Pla Estratègic de Subvencions 2018-2020
Exercici: 2018 Bop: 123-0 Edicte: 5612 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de terrasses d'establiments de cafeteries, bars i restaurants al municipi