Edictes

Exercici: 2020 Bop: 122-0 Edicte: 4047 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA - Aprovació inicial del "Pla parcial urbanístic del sector SUP CR3 a Cruïlles"
Exercici: 2020 Bop: 122-0 Edicte: 4043 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA - Aprovació inicial del Projecte per a l'execució del vial de sortida del nucli del Puigventós de Cruïlles
Exercici: 2020 Bop: 119-0 Edicte: 3869 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA - Aprovació del Text regulador dels preus públics per a la realització del casal d'estiu municipal Campus futbol
Exercici: 2020 Bop: 116-0 Edicte: 3872 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA - Exposició pública dels expedients de modificació de crèdit 3/2020 i de 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 106-0 Edicte: 3283 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 78-0 Edicte: 2441 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA - Aprovació provisional de la modificació de crèdit 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 51-0 Edicte: 1870 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 5/2019
Exercici: 2020 Bop: 50-0 Edicte: 1725 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA - Canvi de denominació d'una plaça i actualització de la numeració al nucli de Sant Sadurní de l'Heura
Exercici: 2020 Bop: 50-0 Edicte: 1724 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA - Aprovació inicial de modificació de nomenclàtor municipal del nucli de Monells
Exercici: 2020 Bop: 49-0 Edicte: 1718 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA - Aprovació inicial de modificació del nomenclàtor municipal
Exercici: 2020 Bop: 21-0 Edicte: 497 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA - Informació pública del projecte del nou traçat del camí de mas Valls de Cruïlles
Exercici: 2020 Bop: 10-0 Edicte: 122 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA - Aprovació inicial del Reglament dels cementiris municipals de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura
Exercici: 2020 Bop: 7-0 Edicte: 112 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2020, les bases d'execució i la plantilla de personal
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10422 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de crèdit expedient núm. 6/2019
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10351 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 231-0 Edicte: 9413 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Anunci d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 6/2019
Exercici: 2019 Bop: 231-0 Edicte: 9411 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació inicial del pressupost de la corporació per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 226-0 Edicte: 9183 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'informació pública de l'aprovació inicial del Pla especial urbanístic del Mas Puigmiquel
Exercici: 2019 Bop: 209-0 Edicte: 8485 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'exposició pública de l'acord d'aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals
Exercici: 2019 Bop: 207-0 Edicte: 8277 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte de rectificació per omissió de publicació de la plantilla de personal pressupost exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 172-0 Edicte: 6970 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte referent a la dedicació i règim retributiu del membre de la corporació amb dedicació exclusiva
Exercici: 2019 Bop: 172-0 Edicte: 6969 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 144-0 Edicte: 5963 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'exposició pública del compte general corresponent a l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 95-0 Edicte: 3810 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Anunci d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 5/2019
Exercici: 2019 Bop: 57-0 Edicte: 2004 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'informació pública d'un projecte