Edictes

Exercici: 2019 Bop: 8-0 Edicte: 52 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació inicial d'una modificació puntual del planejament general
Exercici: 2019 Bop: 8-0 Edicte: 34 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'exposició pública del pressupost de la corporació per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 6-0 Edicte: 11280 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l'impost sobre béns immobles per a l'exercici 2020
Exercici: 2018 Bop: 213-0 Edicte: 9313 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 213-0 Edicte: 9312 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 201-0 Edicte: 8800 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació inicial d'una modificació puntual del planejament general
Exercici: 2018 Bop: 173-0 Edicte: 7735 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 171-0 Edicte: 7683 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'informació pública del projecte d'obres de millora d'una explotació ramadera
Exercici: 2018 Bop: 169-0 Edicte: 7625 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de terrasses d'establiments de cafeteries, bars i restaurants al municipi
Exercici: 2018 Bop: 167-0 Edicte: 7543 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació definitiva de l'expdient de modificació de crèdit 3/2018
Exercici: 2018 Bop: 133-0 Edicte: 6231 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2018
Exercici: 2018 Bop: 131-0 Edicte: 6026 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació inicial del Pla Estratègic de Subvencions 2018-2020
Exercici: 2018 Bop: 123-0 Edicte: 5612 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de terrasses d'establiments de cafeteries, bars i restaurants al municipi
Exercici: 2018 Bop: 110-0 Edicte: 4904 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'exposició pública del compte general corresponent a l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 65-0 Edicte: 2771 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació dels plànols de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals
Exercici: 2018 Bop: 43-0 Edicte: 1662 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació definitiva de la supressió del registre municipal d'unions consensuals
Exercici: 2018 Bop: 29-0 Edicte: 950 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte de correcció d'errades
Exercici: 2018 Bop: 29-0 Edicte: 937 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 5/2017
Exercici: 2018 Bop: 13-0 Edicte: 224 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 13-0 Edicte: 216 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació del nomenclàtor municipal
Exercici: 2018 Bop: 7-0 Edicte: 37 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 5/2017
Exercici: 2017 Bop: 243-0 Edicte: 10663 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació inicial de la massa salarial per a 2018
Exercici: 2017 Bop: 243-0 Edicte: 10651 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació inicial de la modificació dels plànols de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals
Exercici: 2017 Bop: 241-0 Edicte: 10661 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 241-0 Edicte: 10546 AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA Edicte d'aprovació de la plantilla de personal per a l'exercici 2018