SUBVENCIO EN ACTUACIONS MUNICIPALS CIRCUMSTÀNCIES METEOROLÒGIQUES DE CARÀCATER EXCEPCIONAL

metereologiques