SORTEIG PER ELS MEMBRES DE MESES ELECTORALS LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2017

MEMBRES MESA