REQUERIMENT JUNTA ELECTORAL RETIRADA PANCARTES LLAÇOS I ESTELADES