RELACIO D’ADMESOS I EXCLOSOS PER LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA D’ARQUITECTE TÈCNIC