RECOLLIDA D’OBJECTES VOLUMINOSOS

ES PASSARAN A RECOLLIR ELS OBJECTES VOLUMINOSOS A LES VIVENDAS, AQUEST MES SERÀ

EL DIA 8 DE MAIG, IMPRESCINDIBLE LA PRÈVIA COMUNICACIÓ A L’AJUNTAMENT TRUCANT AL

972 64 05 73