RECOLLIDA D’OBJECTES VOLUMINOSOS

ES PASSARAN A RECOLLIR ELS OBJECTES VOLUMINOSOS A LES VIVENDAS, EL PRIMER DIMECRES
( 4 DE JULIOL)
DE CADA MES  IMPRESCINDIBLE LA PRÈVIA COMUNICACIÓ A L’AJUNTAMENT TRUCANT AL
972 64 05 73