RECOLLIDA D’OBJECTES VOLUMINOSOS

ES PASSARAN A RECOLLIR ELS OBJECTES VOLUMINOSOS A LES VIVENDAS, EL PRIMER DIMECRES
(6 DE SETEMBRE) DE CADA MES  IMPRESCINDIBLE LA PRÈVIA COMUNICACIÓ A L’AJUNTAMENT TRUCANT AL 972 64 05 73