RECOLLIDA D’OBJECTES VOLUMINOSOS

ES PASSARAN A RECOLLIR ELS OBJECTES VOLUMINOSOS A LES VIVENDAS, EL PRIMER DIMECRES
(8 DE NOVEMBRE)
 DE CADA MES  IMPRESCINDIBLE LA PRÈVIA COMUNICACIÓ A L’AJUNTAMENT TRUCANT AL 972 64 05 73