RECOLLIDA D’OBJECTES VOLUMINOSOS

ES PASSARAN A RECOLLIR ELS OBJECTES VOLUMINOSOS A LES VIVENDAS, EL PRIMER DIMECRES
( 4 D’ABRIL )
 DE CADA MES  IMPRESCINDIBLE LA PRÈVIA COMUNICACIÓ A L’AJUNTAMENT TRUCANT AL
972 64 05 73