QUIN TIPUS DE MUNICIPI VOLEM?

Durant l’any 2018 s’ha recollit un total de 544,8 tm, amb les fraccions de paper, vidre, envasos, orgànica i rebuig.

Del total recollit, el 47 % s’ha reciclat, essent la fracció de vidre amb 47 tm(8%), la fracció d’envasos amb 35 tm (14%), la fracció de paper amb 26 tm (25%) i com a dada inquietant essent 0 tm de materia orgànica.

L’objectiu marcat per la normativa europea fixa que el 2020 s’ha d’haver assolit el 50 % i per tant els índex de reciclatge del municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura està molt per sota dels que caldria.

Per això, l’ajuntament vol impulsar la recollida selectiva porta a porta.

La recollida selectiva porta a porta (PAP) consisteix en lliurar els residus prèviament separats en origen al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció objecte d’aquest tipus de recollida.

reciclar01