PROCEDIMENT PELS COMUNICATS DE CREMA

Del 16 d’octubre al 14 de març, és el període permès per poder fer foc en zones forestals i zones d’influència en règim de comunicació.

Per tramitar la sol·licitud caldrà presentar-se a l’ajuntament, que el trametrà a l’oficina comarcal de

Departament d’Agricultura, la qual donarà l’autorització corresponent, en què s’establirà el dia i

l’hora en què s’haurà de fer l’activitat de risc i les mesures que s’han d’observar per tal d’evitar

el perill d’incendi.

En els models de sol·licituds cal fer constar com a dada obligatòria un mòbil de contacte.

Aquest és un mitjà que pot utilitzar l’administració per enviar informació a les persones sol·licitants.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud: Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.

A les mateixes oficines us ompliran l’imprès corresponent.

El tràmit és gratuït.

Horari d’atenció al públic:

– Cruïlles: dilluns i dijous de 17 a 20h
– Monells: dimarts de 12 a 14h
– St. Sadurní: dimecres de 11 a 13h