IMPLANTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA AL MUNICIPI

IMPLANTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

  1. Què és l’administració electrònica?

El terme Administració electrònica fa referència a la incorporació de les tecnologies de la informació i les comunicacions en les administracions públiques, amb la finalitat de crear una oficina sense papers i habilitant la via electrònica com un nou mitjà per a la relació amb el ciutadà i les empreses que s’hi relacionin.

2. Quines novetats hi ha?

D’un temps ençà, existeix la voluntat, per part del legislador que, a l’administració pública, es digitalitzi tota la relació amb la ciutadania. Aquest fet es va plasmar a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Aquest fet, no és quelcom nou, doncs, a la vostra quotidianitat, anys enrere enviàveu felicitacions de Nadal a familiars i amics per correu postal, mentre que, la majoria de vosaltres, ara feu una trucada o envieu un “whatsapp” per a desitjar-vos bones festes.

L’administració, per tant, no fa res que no sigui diferent al nostre dia a dia.

3. Qui pot fer ús de l’administració electrònica?

Des de l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, hi havia un seguit de subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració:

  • Les persones jurídiques, en totes les seves modalitats.
  • Les entitats sense personalitat jurídica.
  • Els que exerceixin una activitat professional per la que es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzin amb les Administracions Públiques en exercici d’aquesta activitat professional.
  • Els que representin un interessat que al seu torn estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
  • Els empleats de les administracions Públiques per als tràmits i actuacions que realitzin amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic.

Un ciutadà com vosaltres no està obligat. Això vol dir que, si heu d’entrar una instància, aquesta la podeu seguir entrant en paper, com sempre. Però, si teniu un telèfon mòbil i una adreça de correu electrònic, entrant a una pàgina web on hi ha la nostra seu electrònica, pugueu fer una instància i, alhora, rebre resposta per aquesta via. Això us estalvia cues, desplaçaments i, entre tots estalviem paper.

Alhora, també és interessant que obtingueu una certificació electrònica, que també us ajudarà a relacionar-vos amb altres administracions, com pot ser la Generalitat, Hisenda o Seguretat Social, sense necessitat de desplaçar-vos, ni de gastar paper.

4. Quines són les novetats a l’Ajuntament?

Des de fa unes setmanes, disposem d’un programari facilitat per Diputació de Girona, que facilita la feina de tots els treballadors locals i ens permet treballar en xarxa i, alhora, disposem d’un escàner que digitalitza tota entrada de documents.

Des de l’ajuntament us animen a sumar-vos a aquest procés de digitalització.