DECRET-ALCALDIA, REFERENT A MESURES A ADOPTAR PER RAO DE CORONAVIRUS SARS-CoV-2