Comunicat d’alcaldia en relació a l’impacte del COVID-19 sobre el període de recaptació dels tributs municipals.