COMUNICAT-ALCALDIA, REFERENT A CORONAVIRUS SARS-CoV-2