FONTS D’ARREU DE CATALUNYA

S’està realitzant una actualització i ampliació del inventari de fonts arreu de Catalunya, tot i que ja compta amb més de 4.000 entrades, encara hi ha nombroses fonts a molts indrets del territori pendents d’identificar.

Per aquest motiu volem convidar a la ciutadania i especialment la gent del territori que és qui en té un coneixement més acurat a participar en la identificació de les fonts de Catalunya, per tal de sumar més informació en aquest inventari per la qual cosa us plantegem la vostra col·laboració aportant:

1. Topònim, nom amb la qual es coneix la font.

2. Coordenades:

          UTM X (ETRS89)font%2520d%2527aigua

          UMT Y (ETRS89)

3. El municipi.

4. Més informació si es disposa:

     a. Usos de l’aigua?

     b. Existeix fauna al voltant? Quina?

     c. Flora? Quina?

     d. Disposeu d’analítiques?

5. Fotografia de la font aportada.

Si disposeu d’informació de fonts que conegueu us preguem envieu la informació al següent correu electrònic: ajuntament@cmss.cat