Projectes i planejament

Projecte bàsic i executiu per la fase III de la reforma de l’edificació existent, Antiga Casa de la Mestra, situada a la Plaça de la República, núm. 8  de Sant Sadurní de l’Heura

Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació urbana de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura que afecta a l’article 45 de la seva normativa urbanística

Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació urbana de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura que afecta a l’article 124 de la seva normativa urbanística

Projecte per l’execució del vial de sortida del nucli del Puigventós