Competències del Ple

Salvi Casas i Camps (AVENÇ-AM)  

Alcalde. Àrees: Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge,

salvicasas@cmss.cat

 

Josep Serramià i Fabregas (AVENÇ-AM)

1r. Tinent d’Alcalde. Àrees: Finances, Patrimoni, Indústia, Comerç i Turisme.

josepserramia@cmss.cat

 

Elisabet Alsina i Hugas  (AVENÇ-AM)  

2n. Tinent d’Alcalde. Àrees: Sanitat i Esports

 

Jordi Regencós i Salvador (AVENÇ-AM)  

3r. Tinent d’Alcalde.

 

Jordi Alsina i Brunsom (AVENÇ-AM)  

Regidor. Àrees: Manteniment , Serveis Generals i Camins

manteniment@cmss.cat

 

Crispí Alsina i Reixach (AVENÇ-AM)  

Regidor. Àrees: Seguretat, Ordre Públic i Protecció Civil

crispialsina@cmss.cat

 

Josep Mª Dalmau i Brumet (AVENÇ-AM)  

Regidor. Àrees: Transit

 

Daniel Encinas i Granados (AVENÇ-AM)  

Regidor. Àrees: Cultura, Joventut  i Serveis Socials

cultura@cmss.cat

 

Antoni Hermoso Muñoz (CiU)

antoniohermoso@cmss.cat