Equip de govern

NOM PARTIT POLÍTIC CÀRREC
Salvi Casas i Camps AVENÇ-AM Alcalde.  Àrees: Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge.
Josep Serramià i Fabregas AVENÇ-AM 1r. Tinent d’Alcalde. Àrees: Finances, Patrimoni, Indústia, Comerç i Turisme.
Elisabet Alsina i Hugas AVENÇ-AM 2n. Tinent d’Alcalde. Àrees: Sanitat i Esports.
Elena Cortada de la Rosa AVENÇ-AM 3r. Tinent d’Alcalde. Àrees: Ensenyament.
Jordi Alsina i Brunsom AVENÇ-AM Regidor. Àrees: Manteniment , Serveis Generals i Camins
Crispi Alsina i Reixach AVENÇ-AM Regidor. Àrees: Seguretat, Ordre Públic i Protecció Civil
Josep Mª Dalmau i Brumet AVENÇ-AM Regidor. Àrees: Transit
Daniel Encinas i Granados AVENÇ-AM Regidor. Àrees: Cultura, Joventut  i Serveis Socials