Equip de govern

Composició de la Junta de Govern Local ______________________________________

Alcalde Salvi Casas i Camps
1r. Tinent d’Alcalde Josep Serramià i Fàbregas
2n. Tinent d’Alcalde Elisabet Alsina i Hugas
3r. Tinent d’Alcalde Jordi Alsina i Brunsom

Regidors
Jordi Regencos i Salvador
Josep M. Dalmau i Brumet
Daniel Encinas i Granados
Crispi Alsina i Reixach
Àrees ______________________________________________________________________

Salvi Casas i Camps              AVENÇ-AM      Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge
Josep Serramia i Fabregas    AVENÇ-AM      Finances, Patrimoni, Insdústria, Comerç i Turisme
Elisabet Alsina i Hugas          AVENÇ-AM      Sanitat i Esports
Jordi Regencos i Salvador     AVENÇ-AM
Jordi Alsina i Brunsom           AVENÇ-AM      Manteniment, Serveis Generals i Camins
Josep M. Dalmau i Brumet    AVENÇ-AM      Transit
Daniel Encinas i Granados    AVENÇ-AM      Cultura, Joventut, Serveis Socials i Ensenyament
Crispi Alsina i Reixach           AVENÇ-AM      Seguretat, Ordre Públic i Protecció Civil

Grups a la Oposició___________________________________________________________

Antonio Hermoso i Muñoz      PDeCAT