Organismes oficials

DIPUTACIÓ DE GIRONA
www.ddgi.cat
Tel. 972 185 000
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ

www.baixemporda.cat
Tel. 972 642 310
GENERALITAT DE CATALUNYA
HISENDA (delegació Girona)
www.minhap.es
Tel. 972 210 066
AEAT – Agència Estatal d’Administració Tributària (Delegació Girona)
www.aeat.es
Tel. 972 588 100
SEGURETAT SOCIAL (Tresoreria General)
www.seg-social.es
Tel. 972 700 168
TRÀNSIT (Prefectura Provincial de Girona)
www.dgt.es
Tel. 972 202 950
JUTJATS DE LA BISBAL D’EMPORDA
www.gencat.es/justicia
Tel. 972 946 200
CADASTRE (Gerència Territorial a Girona)
www.catastro.minhap.es
Tel. 972 225 050
CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ 
www.cambra.gi
Tel. 972 704 499
CORREUS
www.correos.es
Tel. 900 506 070