Centres de culte

PARRÒQUIES DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ

Podeu trobar els horaris de misses a les cartelleres que hi ha a la porta de cada església o bé al web del Bisbat de Girona: www.bisbatgirona.cat

Per aquesta o altres informacions – Càritas Inter parroquial, etc.-, també podeu trucar al telèfon 972 640 525, o bé enviar un correu a: parroquiescmss@gmail.com